Twegiite

Category : Internet

Internet

Wat verstaan we onder IoT?

IoT is de afkorting voor Internet of Things. Hiermee bedoelen we eigenlijk alle fysieke voorwerpen die we met het internet kunnen verbinden. Denk hierbij bijvoorbeeld...