Twegiite
Image default
Bedrijven

Waarom is een plan van aanpak risicoanalyse zo belangrijk?

Wat is een plan van aanpak risicoanalyse?

De veiligheid is een erg belangrijk punt waar elk bedrijf zeker voldoende aandacht aan moet besteden. Om de veiligheid van de werknemers te garanderen, moet je een plan van aanpak risicoanalyse opstellen. Dit plan geeft je een duidelijk overzicht van alle risico´s die elke machine of elk apparaat met zich meebrengt. Elk plan van aanpak risicoanalyse moet aan twee Europese richtlijnen voldoen, namelijk de richtlijn arbeidsmiddelen en de machinerichtlijn. Bovendien moet het plan ook voldoende maatregelen voor een veilig gebruik van alle installaties bevatten.

Wat kan HMPA voor jou betekenen?

Als je professionele hulp zoekt om een plan van aanpak risicoanalyse op te stellen, dan is HMPA de geschikte partner. Dit gespecialiseerde bedrijf heeft jarenlange ervaring met deze plannen en stelt ze op een zeer efficiënte manier op. Ze brengen duidelijk in kaart hoe de te beoordelen installatie is opgebouwd, onder welke omstandigheden de machine gebruik wordt en wie er juist aan de gevaren wordt blootgesteld. Vervolgens maken ze een uitgebreide gevarenanalyse waarin ze elk risico duidelijk omschrijven en aangeven hoe ernstig het gevaar is. HMPA sluit elk plan bovendien af met conclusies en aanbevelingen om de veiligheid van de werknemers te garanderen.

Het behalen van een CE certificaat

Naast hulp bij het opstellen van een plan van aanpak risicoanalyse kan HMPA je ook helpen bij het verkrijgen van een CE certificaat. Een CE markering geeft aan dat je producten of machines aan alle Europese richtlijnen voldoen. Deze eisen richten zich voornamelijk op de veiligheid van de klant en het gebruik. Het is verplicht om een CE certificaat voor je producten of machines aan te vragen. Zonder een CE markering is je bedrijf in overtreding en kan je een zeer hoge boete ontvangen.

Een CE certificaat aanvragen met de hulp van een specialist

HMPA beschikt over voldoende ervaring en expertise om je tijdens de aanvraag van een CE certificaat te begeleiden. Ze onderzoeken voor welke producten je juist een certificaat moet aanvragen en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Verder kijken ze ook de documenten na. HMPA weet welk papierwerk er nodig is en hoe je de documentatie exact moet opstellen. Ten slotte kan HMPA je ook met professioneel advies bijstaan. Moesten je machines of producten niet aan alle voorwaarden voldoen, dan kunnen ze duidelijk aangeven welke maatregelen je moet treffen en met welke zaken je zeker rekening moet houden.

https://www.hmpa.nl/