Twegiite
Image default
Kinderen

Is kinderopvang hetzelfde als een creche?

Vacatures kinderdagverblijf en vacature kinderopvang duiken vaak op in je zoektocht naar een leuke baan met kinderen. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen kinderopvang en een crèche? En waar ben je nou precies naar op zoek? In deze blog bespreken we de overeenkomsten en verschillen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Wat is kinderopvang?

Kinderopvang is een verzamelnaam voor alle vormen van professionele opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit kan zowel in groepsverband als individueel plaatsvinden. Er zijn verschillende soorten kinderopvang, waaronder:

 • Kinderdagverblijf (KDV): Dit is de meest bekende vorm van kinderopvang. Kinderen worden hier in groepen van maximaal 16 kinderen verdeeld op basis van leeftijd.
 • Buitenschoolse opvang (BSO): BSO vangt kinderen op voor en na schooltijd, en tijdens schoolvakanties.
 • Gastouderopvang: Kinderen worden bij een gastouder thuis opgevangen, in een kleinschalige en huiselijke omgeving.

Wat is een crèche?

Een crèche is een synoniem voor een kinderdagverblijf. De termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is geen officieel verschil. Crèches worden soms gezien als iets kleinschaliger en knusser dan kinderdagverblijven, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Overeenkomsten tussen kinderopvang en crèche

Zowel in kinderopvang als in een crèche:

 • Worden kinderen van 0 tot 4 jaar professioneel opgevangen.
 • Werken gekwalificeerde pedagogisch medewerkers die zorgen voor de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen.
 • Wordt er aandacht besteed aan spel, leren, eten, slapen en verzorging.
 • Moet er worden voldaan aan wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid, hygiëne en pedagogisch beleid.

Verschillen tussen kinderopvang en crèche

Er zijn geen harde en vaste verschillen tussen kinderopvang en crèche. Het kan per locatie verschillen hoe men met deze termen omgaat. Soms is er een klein verschil in sfeer of kleinschaligheid, maar in de basisvoorwaarden en werkwijze is er geen onderscheid.

Welke vorm van opvang kies je?

De keuze tussen kinderopvang en crèche hangt af van je persoonlijke voorkeuren. Ben je op zoek naar een kleinschalige en knusse omgeving? Dan is een gastouderopvang wellicht een goede optie. Wil je je kind laten opvangen in een grotere groep met leeftijdsgenootjes? Dan is een kinderdagverblijf of BSO wellicht passender.

Tips voor het kiezen van kinderopvang

Bij het kiezen van kinderopvang is het belangrijk om:

 • Te bekijken welke eisen je stelt aan de opvang.
 • Je kind in te schrijven bij meerdere opvanglocaties in de omgeving.
 • Kennismakingsgesprekken te voeren met de pedagogisch medewerkers.
 • De sfeer van de opvanglocatie te proeven.
 • Te controleren of de opvang voldoet aan alle wettelijke eisen.

Tot slot

Of je nu kiest voor kinderopvang of een crèche, het belangrijkste is dat je een opvangplek kiest waar je kind zich veilig en geborgen voelt en waar hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.