Twegiite
Image default
Bedrijven

Hoelang is een VOG geldig?

Als je een VOG moet aanvragen dan is dat verplicht vanuit je nieuwe functie. Sommige beroepen moeten dat, omdat ze bijvoorbeeld in aanraking komen met vertrouwde gegevens of kwetsbare personen. Denk aan beroepen in de zorg, de kinderopvang of de politie. VOG is de afkorting voor Verklaring Omtrent het Gedrag en is altijd een momentopname. Je krijgt de VOG als je gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor de werkzaamheden die je gaat uitvoeren. De organisatie waarvoor je een VOG nodig hebt bepaald dan ook hoelang je VOG geldig is. Dit verschilt heel erg per werkgever. In sommige branches moet er om de zoveel tijd een nieuwe VOG worden aangevraagd. Hoelang is een VOG geldig?

 

Kinderopvang

Een VOG in de kinderopvang is dus verplicht. Iedereen die regelmatig werkt op de opvang of zelfs boven de opvang woont moet ingeschreven staan bij personenregister kinderopvang. Voor de inschrijving in dit register is er een VOG nodig. De VOG mag bij inschrijving niet ouder zijn dan twee maanden. De VOG moet vaak om de drie jaar opnieuw aangevraagd worden als je in de kinderopvang werkt.

 

Zorg

Hoelang is een VOG geldig in de zorg? Dat is per werkgever verschillend. Vraag dit dus goed na bij je werkgever. Heb je nog een VOG? Dan moet je deze door de werkgever laten controleren op geldigheid en op het screeningsprofiel waarop je toen bent gescreend.

 

ZZP’ers

Soms heb je als ZZP’er een VOG nodig. Het kan dan zo zijn dat je al een VOG hebt. In dat geval bepaalt de opdrachtgever of deze nog geldig is. Vraag dit ook altijd aan je opdrachtgever. Veranderen de werkzaamheden? Dan kan het zijn dat je een nieuwe VOG moet aanvragen. De reden is dan dat de VOG gekoppeld is aan een functie of aan bepaalde werkzaamheden.

 

Wanneer? In de meeste gevallen wordt er door de werkgever vanzelf gevraagd om een nieuwe VOG. De werkgever is altijd op de hoogte of je VOG nog geldig is. Zo niet, dan krijg je dat te horen van je werkgever. Je dient in de meeste gevallen een nieuwe VOG aan te vragen als je een geldige VOG hebt, maar van werkzaamheden verandert, als je werkgever aangeeft dat je VOG niet meer geldig is of als je gaat werken bij een ander bedrijf.

https://www.vognodig.nl/veelgestelde-vragen/hoe-lang-is-een-vog-geldig